Služby/cenník

pridaný:  Streda, 21 September 2011 08:51

 

CENNÍK SLUŽIEB – PLATENÉ ÚKONY
platnosť od 1.2.2011
Ospravedlnenie neprítomnosti ZŠ a SŠ (ak nemá ŽK alebo preukaz) 1,00 €
Potvrdenie o návšteve lekára 1,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre MŠ po chorobe 1,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poistenie 5,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave za účelom brigády alebo detského tábora 3,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave na zaradenie do predškolského zariadenia 2,00 €
Potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia 2,00 €
Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské a na vysokoškolské štúdium 3,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre športové účely 3,00 €
Vyšetrenie CRP
poistenci ZP Dôvera 4,00 €
poistenci VŠZP 2,00 €
/Všeob. zdrav.poisťovňa/ 2 Eur poistenci ZP Union 0,00 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť 5,00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 15,00 €
Vyšetrenie pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty 5,00 €
Vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia v SR 15,00 €
Vystavenie zdravotného preukazu 3,00 €
Výpis z dokumentácie na vlastnú žiadosť 4,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia v slovenskom jazyku 15,00 €
Aplikácia náušníc 15,00 €
Opakované pozvanie na prevenciu, očkovanie 2,00 €
Vystavenie duplikátu po strate výmenného lístka 1,00 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín na žiadosť rodiča 15,00 €
Návšteva dieťaťa doma na žiadosť rodiča
pracovný deň (mimo ordinačných hodín) 15,00 €

dni pracovného pokoja a sviatky 30,00 €
Pozn.
U kojencov do 1 roka pri akútnom ochorení je v prípade potreby návšteva doma po predchádzajúcom dohovore s rodičmi bezplatná.
Ostatné návštevy pri akútnom ochorení vyžiadané rodičmi po dohovore s lekárom sú hradené podľa platného cenníka.


upravené:  Štvrtok, 16 Február 2012 17:15